215

กำหนดการ การปฏิบัติ
การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า พธ.
ครั้งที่ 2/64 ( ก.ย.64 )

วันที่ ๕ ก.ค. - ๑๕ ส.ค.เปิดรับสมัครเข้าสอบทางเว็บไซด์www.e-qmsrta.com                
วันที่  ๑๗ ส.ค.    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซด์ www.e-qmsrta.com
                          -เปิดระบบให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์
วันที่   ๑๕ก.ย.     ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ( ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ ถึง ๑๒๐๐ )
วันที่   ๑๗ ก.ย.  ประกาศผลการสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน

 -------------------------------------------------------------------------------

f ff

*******************

สามารถเข้าระบบศึกษาได้ หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ดไ