215

กำหนดการ การปฏิบัติ

การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า พธ.

ครั้งที่ 2/63

 วันที่ 19 ส.ค.63 ถึง 27 ส.ค.63   เปิดระบบการรับสมัคร

 วันที่ 28 ส.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 วันที่ 31 ส.ค.63 เริ่มเปิดระบบให้ผู้เข้ารับการสอบเข้าศึกษาเนื้อหาและทำแบบทดสอบ ก่อนสอบวัดผล ฯ 

 ****  วันที่ 9 ก.ย.63  สอบวัดผลความรู้นายทหารประทวน ( เข้าระบบสอบออนไลน์ ณ ที่ตั้งหน่วยของตนเอง ตั้งแต่เวลา 0800 ถึง 1200 )

วันที่ 10 ก.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน การสอบวัดผลความรู้นายทหารประทวน ครั้งที่ 2/63 ที่หน้าเว็บไซด์ www.e-qmsrta.com

-------------------------------------------------------------------------------

998

 ๆๆๆไไไไไ
*********************************************************************************************************